Het getekende dagboek van Bas Meerman.


Bijschrift toevoegen
De aanleiding om te gaan schilderen was voor Bas Meerman zijn getekend dagboek uit de jaren 1995 - 1998. Het dagboek bestaat uit tekeningen van beelden, fantasieën, herinneringen en ideeën van de kunstenaar. Het werk van Bas Meerman kenmerkt zich vaak door zijn intieme en homo-erotisch geladen tekeningen over de liefde. Zijn persoonlijk leven, erotiek en actualiteiten wisselen elkaar af in tekeningen opgezet in potlood en waterverf. Ook al suggereert zijn werk een objectief waargenomen werkelijkheid, hij schildert en tekent vanuit zijn fantasie.

In stralende kleurvlakken en klare lijnen zet Bas Meerman zijn doeken, litho’s en tekeningen op. De formaten zijn kloek, de voorstellingen kraakhelder. Voor hem is de schilderkunstige traditie met voorgangers als Edouard Manet (1832-1883) een bron van inspiratie. Tegelijkertijd voelt hij zich uitgedaagd om zich te vernieuwen. Het schilderen ervaart Meerman als een fysieke inspanning, kunst beschouwt hij als een middel om zijn eigen werkelijkheid mee te scheppen. Dat doet hij alleen, zonder model. Meerman schildert zijn figuren liever uit het hoofd: 'Met iemand in mijn atelier voel ik me gehinderd door hoe iemand er echt uitziet. Als je niet met een model werkt, hoef je alleen maar rekening te houden met de werkelijkheid van het 
schilderij'.Fragmenten uit: Getekend Dagboek


De tekeningen zijn 'uit een schetsboek gehaald' en nagenoeg allemaal op ware grootte afgedrukt in het kunstenaarsboek Getekend Dagboek (1996-1998). Het boek is uitgegeven in 1998 door De Praktijk Amsterdam in een oplage van 1.000 stuks. Inhoudelijk vormen de tekeningen één geheel. Meerman heeft voor dit werk bewust de boekvorm gekozen. De tekeningen lenen zich bij uitstek voor de intimiteit van dat medium, de één-op-één relatie tussen kunstenaar en kijker/lezer. Hij heeft ze ook nooit willen verkopen vanwege hun persoonlijke, dagboekkwaliteit. Wie zijn andere werk kent zal diverse tekeningen herkennen als voorstudies (uit: Rob Perrée, Cover to Cover 2002). Meerman: "Mijn tekeningen hebben me een wild imago gegeven. Die heb ik echter nooit als kunst beschouwd. Ze vormen mijn dagboek. Iemand die er interesse voor heeft en het op een verantwoorde manier doet, mag ze tentoonstellen" (uit: Rob Perrée, de stilte van Bas Meerman 2005).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...