"Het liefst vorm is inhoud": recent werk van Els ter Horst
Fragmenten uit: 't draadje 2010
Na 'Over mensen en zijn gedragingen: Els ter Horst' in deel 1 van 'kunstenaarsboeken uit Nederland en België'(jaren zeventig en tachtig) wordt nu ingegaan op drie recente kunstenaarsboeken van Els ter Horst. Ook zal dieper ingegaan worden over het gebruik van het kunstenaarsboek als representatievorm. Een mooi en representatief voorbeeld is het kleine (8 x 11 cm.) nog niet overtroffen boekje "’t draadje" uit 2010 (Uitgeverij Snood oplage 200 ges.). Deze is in zeefdruk uitgevoerd met een draad. Dit draadje loopt steeds van de linker naar de rechterpagina als onderdeel van de tekening. Hiermee is het kunstenaarsboek is een werk dat een een-op-een relatie schept tussen de kunstenaar en zijn publiek.

Ter Horst houdt zich bezig met tekenen, schilderen (zie Galerie AdK Amsterdam) en maakt vanaf 1985 vooral kunstenaarsboeken. Ter Horst: "Allereerst maak ik boeken omdat ik het interessant vind dat je beweging en gelaagdheid aan kan brengen in boeken. Dit gaat niet makkelijk in een schilderij. Ik maak ook boeken omdat ik iets 'heb' met boeken. Het is een pakketje waar je van alles in kunt stoppen en uit kunt halen, zoals bij een koffer. Je kunt wonen tussen boeken en de hele wereld naar je toe halen met boeken". Ter Horst voelt zich onder andere verbonden met Max Ernst, Joseph Cornell, Middeleeuwse miniatuurschilders: "Beetje verhalend, beetje absurd en vrijheid in techniek".

Bij het maken van boeken is het drukken en binden een belangrijk deel van haar werk. Van al haar werk zijn haar boeken het meest uitgesproken en uitgewerkt. Volgens Ter Horst geven boeken de ruimte om dit en dat en het andere te beweren en om verschillende kanten te belichten. "In een boek kan ik veelzijdigheid, sequenties en gelaagdheid tonen. Daarnaast het grafische karakter, de combinatie van tekst en beeld die me bevalt". De intiemheid van het boek is volgens haar het voordeel om een werk niet aan de muur van bijvoorbeeld een museum op te hangen maar in een boek te presenteren. Ter Horst: "Het formaat van een boek is prettig. Boeken zijn handzaam en gemakkelijk te distribueren. Tegelijkertijd schept het formaat en de chronologie orde". Voor haar is een boek een goede manier om creatieve ideeën uit te drukken. "Veel van mijn werk gaat over het ja-maar en over het een ten opzichte van het ander. Dit kan goed in een boek verbeeld worden. Het presenteren van boeken blijft echter moeilijk. Men heeft meer tijd nodig om een boek te doorgronden dan een schilderij en het boek is kwetsbaar. Dus misschien is presenteren van ondergeschikt belang. Vooraf of rondom een boek maak ik daarom tekeningen, objecten en schilderijen. In het boek kan ik uiteindelijk het beste mijn zienswijze verbeelden". Op de vraag of het erom gaat om beelden te presenteren of een verhaal of beiden antwoord ze: "Alle aspecten van een boek kunnen onderzocht worden. Het is de combinatie van de fysiek van het boek, de druktechniek en inhoud die kloppen moet. Liefst vorm is inhoud".
Fragmenten uit: Land, water, lucht... 2009

2D uitsnede uit: Land, water, lucht... 2009

Het boek "Land, water, lucht..." (Uitgeverij Snood 2009 oplage 20 + 20 ges.) is gemaakt naar aanleiding van foto’s van Jeroen Clausman. Er zijn originele foto’s afgedrukt in dit boek en Ter Horst heeft foto’s gebruikt als basis voor een serie zeefdrukken. De foto’s zijn gemaakt op verschillende plekken in Nederland als illustratiemateriaal voor een organisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. "In den beginne schiep God schiep de hemel en de aarde en de wateren onder de hemel.En God schiep de mens, opdat hij het land zou bewerken en de wateren zou bevissen. De mens zocht beschutting, maakte wegen en versierde zijn omgeving. Het ging goed met de mens. Hij leefde van het land en de zee en de lucht. Het leven op aarde veranderde sneller en sneller. Koud, warm, hoog , laag, de ruimte en de tijd werden overwonnen. Het land raakte bedekt met asfalt, er stonden hekken en de wateren waren droog gepompt. Er werd een park aangelegd in de nieuwe woonwijk. De mens was permanent onderweg en plantte daarom een boom. De mens dacht dat het goed was en dronk bier op zijn balkon".

"Soms is een beeld in mijn hoofd heel helder en het lukt af en toe het exact zo te materialiseren. En soms ontstaat een voorstelling aarzelend, al tekenend. Dat worden vraagtekens en doorkijkjes. In het kunstenaarsboek "Beeldgeheugen" (Uitgeverij Snood 2008 oplage 50) worden mensen en voorwerpen uit hun context gehaald, waardoor de omgeving opnieuw ingericht kan worden. Mijn werk gaat over ons, mensen en over onze gedragingen. Dit is niet altijd figuratief en zichtbaar, soms is het werk zelfs schijnbaar levenloos en abstract. Dan gaat het over verhoudingen of over het decor waarin we leven".

"Het liefst vorm is inhoud: recent werk van Els ter Horst" is in augustus 2012 in samenwerking met Els ter Horst tot stand gekomen.


Omslag: Beeldgeheugen 2008
Fragmenten uit: Beeldgeheugen 2008
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...